เกี่ยวกับ หอสมุดดีจีทัล

รามภาพถ่าย

แหล่งข้อมูล เพือการศึกษาคันคว้า

  • กระทรวงการต่างประเทศเยอรมัน (German Federal Foreign Office)
  • มูลนิธิเฮ็นรี่ ลูซ (The Henry Luce Foundation)
  • มหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania)
  • มูลนิธิแอนดรูว์ ดับเบิ้ลยู เมลลอน (Andrew W. Mellon Foundation)
  • หอสมุดแห่งชาติลาว (National Library of Laos)
  • สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Library)
  • หอสมุดแห่งรัฐกรุงเบอร์ลิน (Berlin State Library)
ภาพดิจิทัลและข้อมูลอื่น ๆ จัดทำขึ้นภายใต้ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported (CC BY-NC 4.0) เพื่อให้ผู้สนใจสามารถค้นหาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย