ໂຄງການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ໜັງສື ໃບ ລານ ລາວ ຢູ່ ແຂວງ ຈຳປາ ສັກ

© ​ໂຄງການປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໜັງສື​ໃບ​ລານ​ລາວ, ຫໍສະໝຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ
ທ່ານ​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້ຮູບ JPEG ນີ້​ໄດ້​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ ພຽງ​ແຕ່​ໃສ່​ຊື່​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລິ​ຂະ​ສິດ​ໃຫ້. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຢາກ​ໄດ້​ຮູບ​ຄຸນ​ນະພາ​ບດີ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ພິມ, ກະລຸນາ​ຕິດ​ຕໍ່ ຫໍສະໝຸດ​ດິຈິ​ຕອລໜັງສື​ໃບ​ລານ​ລາວ.

ຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລໜັງສືໃບລານລາວ
ຫໍສະໝຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ
ຖະໜົນ ​ເຊ​ດຖາ​ທິຣາດ,
ຕູ້​ໄປສະນີ 8818,
ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ,
ສ.ປ.ປ.ລາວ

ໂທລະສັບ/​ໂທລະ​ສານ : +856 (0)21 26 46 56
ອີ​ເມ​ລ : laomanuscripts@gmail.com